Unforgettable Holidays - Socotra Eco-Tours

Chráněná území Sokotry

Sokotra je rozdělena do několika Chráněných území s různou úrovní ochrany. Tak zvaný Zónovací plán pro Sokotru (Sootra Zoning Plan) vstoupil v platnost v roce 2000 a vymezil čtyři základní typy zón.

Národní parky mají chránit ekologickou integritu unikátních sokotránských ekosystémů. Pokrývají 72,6 % celkového zemí ostrova a narozdíl od ostatních částí světa jejich návštěvníci nemusej platit žádné vstupné.

Přírodní rezervace jsou chráněná území nejvyšší úrovně. Pokrývají 2,5 %  z celkové rozlohy ostrova a platí pro ně nejpřísnější ochranná opatření. Mohou být charakterizovány jako neporušený a nezměněný habitat bez signifikantní lidské činnosti, čímž je uchován přírodní charakter oblasti.Když lidé na ostrově hovoří o Chráněných územích (Protected Areas), mají obvykle na mysli právě přírodní rezervace. 

Zóny využívání zdrojů (Resource Use Zones) jsou oblasti, odkud jsou udržitelně čerpány přírodní produkty a služby k zajištění potřeb místních komunit. Patří sem například všechny vody do vzdálenosti 12 námořních mil okolo souostroví Sokotry.

Zóny obecného využití (General Use Zones) jsou oblasti s výrazně proměněným původním habitatem a jistou úrovní čerpání zdrojů potřebného pro ekonomikcý a sociální rozvoj místních komunit. Celkem byly na Sokotře vymezeny tři takové zóny, které dohromady zabírají 1,4 % rozlohy ostrova. Nacházejí se u Hadiba, Qalansyie a v okolí letiště. 

 

Přírodní rezervace Sokotry

Přírodní rezervace jsou nejzajímavějšími místy k návštěvě. Musíte však dodržovat pravidla sloužící k jejich ochraně. Na souostroví Sokotra se nachází 37 rezervací, z toho 26 mořských a 11 pevninských.

Některé přírodní rezervace jsou spravovány obyvateli tamních vesnic, kteří zde poskytují eko-turistické služby. Čeká tu na vás eko-kemp s jednoduchým ubytováním ve stanech a bohatou, vždy čerstvou stravou, turističtí průvodci, tradiční suvenýry, lodě k pronajmutí apod. Rezervace jsou zdrojem příjmů pro místní komunitu a vydělané peníze jdou na rozvoj vesnice.

Ubytovat se můžete zatím v šesti rezervacích: Dihamri, Rosh, Homhil, Skand, Amak, zátoka Ditwah. V blízké budoucnosti by měl být otevřen eko-kemp se wádí Ayhaft nedaleko Hadiba. 

 

Jak se chovat v přírodní rezervaci

Pohybujete se na izolovaném ostrově, v jedné z nejchudších a nejvýrazněji znevýhodněných oblastí Jemenu. Místní panenská příroda vyžaduje citlivý přístup. Dodržení následujících pravidel chování vám pomůže zanechat za sebou na Sokotře co nejmenší stopu:

·       Nesbírejte, nepřenášejte ani neničte žádné přírodniny z přírodních rezervací, ať živé či mrtvé. To se týká ptactva, rostlin, fosílií apod. Mějte na zřeteli, že vývoz i dovoz jakýchkoli biologických materiálů je na Sokotře přísně zakázán.

·       Podporujte místní obyvatele najímáním místních průvodců, využíváním místních služeb a nákupem zboží v místních obchodech. Využijte příležitosti a kupte si místní produkty jako krystalky dračí krve z dracen, kadidlo, šťávu z aloe, produkty z palem, med a rukodělné výrobky. Jsou to pěkné suvenýry a bez obav je můžete z ostrova vyvézt.

·       Kempování je povoleno jen na vyznačených místech. Všichni návštěvníci, kteří nejsou ubytováni v oficiálním eko-kempu, musejí opustit chráněné území při západu slunce.

·       Nekácejte živé stromy, neboť se jedná o živoucí fosílie. K rozdělání ohně používejte pouze dřevo sesbírané ze země. Správci eko-kempů vám poskytnou plynové nebo solární lampy, takže dobře zvažte, zda je opravdu nutné rozdělat oheň.

·       Nedotýkejte se korálů a neničte je. Nekrmte ryby, neboť tak snadno způsobíte změny v jejich chování. Pokud máte rádi rybaření, vždy se vydejte s místním rybářem v jeho lodi.

·       Držte se stranou oblastí hnízdění ptáků a želv. V žádném případě v nich nekempujte a snažte se chovat nenápadně. Doporučujeme návštěvu těchto oblastí se školeným průvodcem z EPA.

·       Lov je zakázán, neboť představuje výrazné nebezpečí pro endemické druhy žvířat. Pokud řídíte, dejte pozor na všudypřítomné pobíhající kozy.

·       Ježdění mimo vyznačené cesty a zejména na plážích je přísně zakázáno. Řízení off-road způsobuje výrazné škody na životním prostředí.

·       Držte se na vyznačených/vychozených stezkách, abyste minilaizovali škodu na místní vegetaci.

·       Neodhazujte odpadky. Svůj odpad s sebou vezměte zpět do Hadiba, kde bude vyhozen na skládku. V eko-kempech odevzdejte svoje odpadky správcovi. Jděte příkladem místním lidem.

·       Dovoz kátu na ostrov byl zakázán. Nepodporujte místní pašeráky tím, že si od nich kát budete kupovat.

·       Věnujte pozornost instrukcím umístěným v jednotlivých rezervacích. 

(Good for protecting information, stories, poems, etc. Prevents mouse highlighting.)

© 2023 All content of the website is an intellectual property of Socotra Eco-Tours