Unforgettable Holidays - Socotra Eco-Tours

Unikátní biodiverzita Sokotry

Zeměpisná poloha Sokotry dala ostrovu šanci získat v průběhu vývoje jedinečnou biodiverzitu. Žádný jiný kontinent nebyl obdařen stejnými druhy fauny a flóry. Proto bývá Sokotře přezdíváno „Galapágy Indického oceánu“. Avšak zatímco ekvádorské souostroví navštíví každý rok tisíce turistů platících závratné částky, Sokotra dosud stojí v ústraní. Jejích 308 endemitů z 835 rostlinných druhů (37 %) ji však řadí mezi ostrovy s nejrozmanitější floristickou biodiverzitou, jako jsou právě Galapágy (42 % rostlinných endemitů) a Mauricius (35 % rostlinných endemitů).

Nejznámější sokotránské endemické rostliny lahvovník (Adenium obesium, subs. sokotranum), okurkovník (Dendrosicyos socotrana), různé druhy kadidla (Boswellia) a především dracena (Dracaena cinnabari), která se stala symbolem Sokotry, propůjčují ostrovu zvláštní a nezaměnitelný vzhled, díky němuž sokotránskou krajinu bezpečně ropoznáte na každé fotografii.

V oblasti fauny Sokotra nedosahuje vysokého standardu Galapág, protože jí zcela chybí endemičtí savci. Přesto se ostrov chlubí vysokou úrovní endemismu v jeskyních, endemických je 28 z 31 suchozemských plazů, 10 ptáků, 60 %  pavouků a všichni sokotránští škorpióni. Takže rozhodně neuděláte chybu, když si vyfotíte jakékoli zvíře během vašeho pobytu na Sokotře. Pravděpodobně totiž takový snímek nebudete schopni pořídit nikde jinde na světě. 

 

Stav biodiverzity na Sokotře

Endemické druhy se nenacházejí vždy po celém ostrově. Některé se vyskytují na území menším než 10 km2. Tato jedinečnost vynesla Sokotře v roce 2003 status UNESCO Man and Biosphere Reserve, který o pět let později vedl k prohlášení ostrova Světovou přírodní památkou UNESCO.

Pro rozmanitost rostlinných druhů byla Sokotra deklarována jedním z 200 Global Ecoregions WWF (Světového fondu na ochranu přírody), Plantlife International Centre of Plant Diversity ji zahrnulo do Biodiversity Hotspotu Africký roh, čímž ostrov zařadilo mezi 34 nejbohatších a nejohroženějších zdrojů rostlinného a živočišného života na Zemi. BirdLife International prohlásil Sokotru jednou z 218 Oblastí endemických ptáků na světě – jedná se o regiony zásadní pro ochranu světového ptactva. International Union for Conservation of Nature zmiňuje 52 endemických rostlin Sokotry na své Červené listině ohrožených druhů. 

Hrozby pro biodiverzitu Sokotry                                     

Sokotra nadále zůstává relativně nedotčenou ve srovnání s ostatními ostrovy světa. Ztráty na biodiverzitě a vymírání bývají však na ostrovech několikanásobně větší než na kontinentech. Proto musí být věnována zvláštní pozornost probíhajícímu rozvoji a turistickým aktivitám na Sokotře, aby se zabránilo přímým škodám na životním prostředí. Turisté jsou vyzíváni k osvojení hodnot eko-turismu a ke snaze zanechat po sobě na ostrově co nejmenší stopu.

Mezi hrozby, jimž Sokotra dnes čelí, patří vyčerpávání přírodních zdrojů, opouštění tradic, ústup vegetace z důvodu přílišného spásání a eroze půdy, fragmentace původních biotopů při výstavbě silnic, invazivní druhy přivezené na ostrov zvenku, turismus, a v neposlední řadě pašování zvířat i rostlin. Export biologických materiálů ze Sokotry je přísně zakázán, nicméně je dnes bohužel možné najít sokotránské druhy nabízené na internetu.

Nejlepším místem, kde se můžete seznámit s klíčovými endemickými rostlinami Sokotry, je Adeebova školka na východním předměstí Hadiba. Slouží jako vzdělávací centrum a mladé rostliny jsou odtud vysazovány zpět do jejich přirozeného prostředí. 

 

Projekty na ochranu sokotránské biodiverzity

První mezinárodní projekty zameřené na ochranu tamní biodiverzity přišly na ostrov v 90. letech 20. století. Jejich největším přínosem bylo mimo jiné vyhlášení Chráněných území (Protected Areas), zavedení udržitelných metod rybaření a pěstování zeleiny a zvýšování povědomí o nich v místních komunitách. Pokud vás zajímají rozvojové projekty na Sokotře, navštivte budovu Environment Protection Authority (EPA) na okraji Hadiba na silnici vedoucí k letišti. 

(Good for protecting information, stories, poems, etc. Prevents mouse highlighting.)

© 2023 All content of the website is an intellectual property of Socotra Eco-Tours